เนลสัน แมนเดลา

บุคคลสำคัญของโลก “เนลสัน แมนเดลา”

เปิดประวัติบุคคลสำคัญของโลก เนลสัน แมนเดลา หรือ Nelson Rolihlahla Mandela เกิดเมื่อวันที่ 18กรกฎาคม พ.ศ. 2461 อยู่ดินแดนปกครองตนเองทรานสไก ของประเทศแอฟริกาใต้ พร้อมกับได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ภายในช่วงปี พ.ศ. 2537-2542 ถือได้ว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้แต่งตั้งมาจากการเลือกตั้งตามกระบวนการทางระบบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง

Continue reading »