เครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่

เครื่องชนอนุภาค (LHC) ประโยชน์และหน้าที่ของ เครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่

องค์การเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าเซิร์น (CERN) ได้มีการแถลงว่าหน่วยทดลอง ATLAS และ CMS ของ เครื่องชนอนุภาค ขนาดใหญ่

Continue reading »