อวกาศ

อวกาศ ดินแดนลึกลับที่อยู่ห่างไกล เผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอวกาศ

อวกาศ เป็นบริเวณที่อยู่รอบนอกบรรยากาศของโลก เป็นพื้นที่เวิ้งว้างขนาดใหญ่ แต่ไม่ว่างเปล่า เพราะว่ายังมีสิ่งต่างๆลอยอยู่อย่างมากมาย ทั้ง เศษฝุ่นละออง, กลุ่มก๊าซ, ดาวเคราะห์, ดาวฤกษ์ ฯลฯ  ซึ่งไม่มีอากาศ ไม่มีโมเลกุลของก๊าซใดๆ เป็นสุญญกาศ ทำให้เมื่อเราอยู่ในอวกาศจะไม่สามารถได้ยินเสียงใดๆเลย แม้เสียงนั้นจะดังแค่ไหนก็ตาม

Continue reading »