สงครามโลกครั้งที่ 1

สงครามโลกครั้งที่ 1 สาเหตุ ประเทศที่เกี่ยวข้อง และบทสรุปแห่งความสูญเสีย

สงครามโลกครั้งที่ 1 (World War I) เป็นสงครามที่มีการสูญเสียมหาศาล โดยมีศูนย์กลางอยู่ในยุโรป เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1914 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 รวมระยะเวลากว่า 4 ปี ที่เกิดความวุ่นวาย สูญเสีย และสร้างบทเรียนราคาแพงให้แก่ประเทศมหาอำนาจต่างๆ

Continue reading »