อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักฟิสิกส์ยอดอัจฉริยะของโลก

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) สุดยอดนักฟิสิกส์ที่เชื่อว่าทุกคนต่างรู้จักเป็นอย่างดี ผู้ซึ่งคิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพ ที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง อันเป็นทฤษฎีที่มีการยอมรับมาจนถึงทุกวันนี้ โดยทฤษฎีสัมพันธภาพนี้เอง ส่งผลให้ไอน์สไตน์ กลายเป็นแบบอย่างของความฉลาด และอัจฉริยะ

Continue reading »